Cyfnod Sylfaen


Dosbarth Meithrin
Dosbarth Derbyn


Blwyddyn 1 a 2


Athrawon y Cyfnod Sylfaen yn Mrs Einir Evans a Mrs Nia Hughes.