Cymuned Talysarn

imageCyd-weithiwn yn agos iawn gyda’r gymuned leol. Croesawn ymwelwyr o’r gymuned i’r ysgol yn rheolaidd, i gefnogi’r gwaith a wneir yn y dosbarthiadau. Manteisiwn ar bob cyfle i fynd â’r disgyblion ar ymweliadau pell ac agos er mwyn datblygu eu hadnabyddiaeth o’u milltir sgwâr a’r byd mawr ehangach!

 

Newyddion 2019-20

Easter BingoClwb Brics

Bydd y Clwb Brics yn cychwyn unwaith eto eleni. Bob nos Fawrth am 7 wythnos, sesiwn gyntaf dydd Mawrth, Medi 10fed o 3.15-4.15yh. Bydd angen cofrestru eich plentyn a thalu £17.50 ar-lein er mwyn mynychu y 7 sesiwn gan ddefnyddio y linc isod:

Cliciwch yma i dalu ar-lein

This club runs every Tuesday from 18th November 2019. Full Description: Ysgol Gynradd Talysarn 2 weeks from 18th November (Saesneg yn unig)

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Easter BingoYmewlwyr Arbennig

Profiad anhygoel iawn ddoe, cafodd yr ysgol ymwelwyr arbennig iawn! Daeth Islwyn i ddangos ei Dylluanod arbennig iawn.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Cliciwch yma i weld fideo


Easter BingoBore Coffi

Diolch i bawb am gefnogi Bore Coffi eto leni- £307 tuag at Elusen MacMillan, gwych.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Easter BingoSioe mewn Cymeriad Taith yr Iaith

Y plant iau wedi cael prynhawn difyr yn gwylio Sioe Mewn Cymeriad am hanes yr Iaith Gymraeg

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Easter BingoHwyl i'r Teulu

Clwb 'Hwyl i'r Teulu', sesiwn blasu Dawns i Bawb. Pawb wedi cael andros o hwyl a llond ei boliau o de bach!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Easter BingoPrynhawn Sgon a Sgwrs

Prynhawn difyr iawn yn sgwrsio dros baned a sgon! Diolch i chi am eich cefnogaeth parod.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Easter BingoDiogelwch y Ffyrdd

Mae plant Y Cyngor Ysgol wedi bod yn cydweithio gyda Anti Shirley Swyddog Diogelwch y Ffyrdd yn ddiweddar i geisio edrych ar sut y gellid cadw plant yr ysgol yn ddiogel trwy wella y problemau traffig sydd ger yr ysgol.

Nodyn atgoffa - DIM PARCIO ar y llythrennau ger y giât nac ar y llinellau dwbl melyn ar unrhyw adeg os gwelwch yn dda.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Easter BingoLlofnod Dysgu Teulu

A few families filling their Signatures this morning for the family learning project this morning, thank you. We are looking forward to work on various interesting projects.

More families are more than welcome to join us, get in touch for more information.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau