Cyngor Ysgol

Mae Cyngor yr Ysgol yn darparu cyfleoedd i’r disgyblion gyfrannu ar yr hyn sy’n digwydd yn yr ysgol. Maent yn cymryd rhan mewn penderfyniadau ac yn cyfrannu at newidiadau er gwell.

  • Mae disgyblion Ysgol Talysarn yn cael trafod a rhannu problemau, syniadau a phryderon yn y dosbarth ac wedyn yn y Cyngor Ysgol.
  • Mae llawer o faterion wedi codi a’u datrys trwy siarad gyda’n gilydd.
  • “Mae’r cyngor ysgol wedi dileu bwlio yn Ysgol Talysarn drwy siarad a gwneud fideo’ Aaron, Cadeirydd Cyngor Ysgol
  • ‘Mae’r cyngor Ysgol wedi helpu ni ganolbwyntio yn well yn y dosbarth drwy roi boteli dwr i ni.’ Aaron Blwyddyn 6
  • ‘Rydw i’n teimlo fod Ysgol Talysarn yn well ysgol gan bod y Cyngor yn cyd-weithio i gael llais y plentyn yn yr ysgol.’ Elain Blwyddyn 5

Herbi
Cadeirydd

Riley
Is-gadeirydd

 

 


Llun yma yn fuan...

Lexy
Ysgrifenydd

 

 


Llun yma yn fuan...

Michael
Tysorydd

Aelodau'r Pwyllgor - Ffion, Darius, Hannah, Leah, Gethin D, Beth