Gwybodaeth

 

I lawrlwytho copi o'r llawlyfr - cliciwch yma


Grant Gwella Addysg 2019-20 - cliciwch yma


Datganiad Gwariant Grant Datblygu Disgyblion 2019-20 - cliciwch yma


Adroddiad Blynyddol Llawn Llywodraethwyr 2017-2018 - cliciwch yma


Talu ar-lein am ginio ysgol a.y.y.b - cliciwch yma


Adroddiad Blynyddol y Corff Llywodraethol 2015 - 2016 - cliciwch yma


Datganiad Grant Amddifadedd Ysgol Talysarn 2017 - 2017 - cliciwch yma