Llythyrau

image

2022/2023

21.12.22 Gwybodaeth Pwysig

25.11.22 Cwpan y Byd Cymru yn Erbyn Iran

11.11.22 Dyddiadau Pwysig

13.10.22 Clwb ar ôl ysgol

11.10.22 Prynhawn agored

16.09.22 Asesiad Risg i Nofio a Tenis 2022-23

16.09.22 Gwybodaeth ar y Cwricwlwm Newydd

16.09.22 Prydau Ysgol am Ddim i Ddosbarth Derbyn a Blwyddyn 1

07.09.22 Dathlu Owain Glyndŵr

06.09.22 Ymweliad i Pentre Peryglon

06.09.22 Llythyr Gwybodaeth Bwysig

11.07.22 Llythyr Gwybodaeth

 

2020/2021

20.05.21 Taith Gerdded Flynyddol

28.04.21 Llythyr Noson Sinema

27.04.21 Llythyr Nosweithiau Rieni

26.04.21 Llythyr gan Antur Waunfawr

08.03.21 - Llythyr i Rieni / Gofalwyr Plant Cyfnod Allweddol 2 (7-11 oed)

23.02.21 - Llythyr gan Cyngor Gwynedd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

23.02.21 - Cynlluniau a threfniadau dychwelyd nôl i Ysgol Talysarn

09.02.21 - Llythyr Dychwelyd yn ol

05.02.21 - Llythyr i Rieni ADY Chwefror

14.01.21 - Neges i Rieni a Gofalwyr

12.01.21 - Llythyr Cyswllt Byw

15.10.20 - Cynllun Darllen Teulu 2020/21.

13.10.20 - Peidiwch ag anfon eich plentyn i’r ysgol os ydynt yn dangos unrhyw symptomau COVID-19

13.10.20 - Dal ati i Ddysgu – gwybodaeth am y system Profi,
Olrhain, Diogelu.

13.10.20 - Canllaw i rieni /gofalwyr - beth i’w wneud os oes angen i’ch plentyn hunanynysu

2019/20

17.06.20 Ffurflen Gwisg Ysgol

16.07.20 Llythyr Diwedd Tymor yr Haf

09.07.20 Llythyr Rieni/ofalwyr plant ysgolion Gwynedd

06.07.20 Llythyr i Rieni / Gofalwyr Plant Ysgolion Gwynedd sy'n Weithwyr Allweddol

22.06.20 Llythyr i Rieni / Gofalwyr

16.06.20 Llythyr ail-agor ysgolion

15.06.20 Canllaw i Rieni Gofalwyr

15.06.20 Llythyr at Rieni Gofalwyr

05.06.20 "Dod i’r Ysgol, Dal Ati i Ddysgu, Paratoi ar gyfer yr Haf a Mis Medi”

27.04.20 Llythyr Encompass i rieni

27.04.20 Canllawiau COVID-19 i rieni a gofalwyr i gefnogi teuluoedd i aros yn ddiogel, yn iach ac i ddal ati i ddysgu

24.04.20 Llythyr Gwaith Ysgol Tymor yr Haf

23.04.20 Llythyr Rhaglen wrthderfysgaeth Prevent a mesurau diogelu ehangach yn ystod yr Argyfwng COVID

02.04.20 Llythyr Cinio am Ddim

17.03.20 Llythyr COVID-19

16.03.20 Llythyr Canllawiau’r Llywodraeth ynglŷn â’r COVID-19

20.01.20 Cinio Eidaleg

10.01.20 Cinio Thema Santes Dwynwen

06.12.19 Pantomeim ‘Sleeping Beauty’

06.12.19 Cyngerdd Nadolig

06.12.19 Dim ysgol i plant Meithrin

06.12.19 Llythyr Cinio Nadolig

25.11.19 Ffair Nadolig

19.11.19 Digwyddiadau Pwysig

19.11.19 Stiwdio Sain

18.11.19 Cyfraniadau

13.09.19 Datganiad Preifatrwydd

04.09.19 Llythyr Dechrau'r Flwyddyn

 

2018/19

04.06.19 - Ymgynghoriad ar y cynnig i ffederaleiddio Ysgol Brynaerau ac Ysgol Talysarn - cliciwch yma

07.05.19 - Llythyr Codi Ymwybyddiaeth - cliciwch yma

05.12.18 - Cyngerdd Nadolig CA2 - cliciwch yma

05.12.18 - Cyngerdd Nadolig CS - cliciwch yma

05.12.18 - Pantomime Cinderella - cliciwch yma

 

2017/18

04.01.17 - Llythyr Blwyddyn Newydd - cliciwch yma

 

2016/17

05.09.16 - Llythyr Dechrau'r Flwyddyn - cliciwch yma