Pwy ydi Pwy

Mae staff yr ysgol i gyd yn gweithio i sicrhau bod y disgyblion yn gallu cael y profiadau gorau posibl yn eu bywyd ysgol. Ceir yma restr o'r staff sy'n llunio ein tîm cyfeillgar yn Ysgol Talysarn:

Staff yr Ysgol 2019-2020

Prifathrawes: Mrs. Glenda Evans

Pennaeth Cynorthwyol:
Mrs. Einir Evans

 

Athrawon:
Mrs Nia Hughes
Mrs Einir Evans
Mrs Anna Hughes
Mr Jonathan Jones

Cymhorthyddion Dosbarth:
Miss Deborah Roberts
Miss Rachael Parry
Miss Sharleen Jones
Miss Lynne Davies
Mrs. Linda Watts
Miss Nesta Evans
Miss Nicola Jones
Miss Cara Thomas

Staff Ategol:
Ysgrifennyddes, clerc amser cinio - Mrs Rhian Gregory
Gofalwraig - Mrs Beverly Nicholls
Cogyddes - Mrs. Amanda Jones
Uwch-oruchwylwraig amser cinio - Mrs Rhian Gregory
Goruchwylwraig amser cinio - Miss Nesta Evans

Dosbarthiadau 2019-2020
Meithrin - Miss Lynne Davies
Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 - Mrs Einir Wynn Evans a Mrs Nia Hughes
Blwyddyn 3 a 4 - Mrs. Anna Hughes
Blwyddyn 5 a 6 - Mr Jonathan Jones