Siarter Iaith

imageGweledigaeth Siarter Iaith Ysgol Talysarn

Dywedai hen ŵr llwyd o’r gornel,
‘Gan fy nhad mi glywais chwedl,
A chan ei daid y clywsai yntau
Ac ar ei ôl fe gofiai innau.’

Byddwn yn parhau i atgoffa a chynnal y brwdfrydedd, a’r balchder sydd ganddynt yn ddyddiol.
Wedi’r cwbl-
Cymru bach, arhosa yn Gymraeg...