Ysgol Feithrin

imageYn y blynyddoedd cynnar rydym yn cynllunio profiadau fydd yn ymestyn y plant. Mae diddordeb, syniadau a phrofiadau’r plant yn ffurfio sylfeini cwricwlwm y blynyddoedd cynnar. Rhoddwn broffil uchel i ddysgu trwy chwarae. Darperir y plant gyda gweithgareddau sy’n ysgogi eu dysgu. Rhoddir pwyslais ar ddatblygu eu sgiliau ar draws y saith maes dysgu, Mae ganddom berthynas agos rhwng yr Ysgol Feithrin, byddant yn dod ar ymewliadau i’r ysgol.